Wystąpił błąd w tym gadżecie.

piątek, 24 lutego 2012

Zaginiony w Izraelu Andrzej Kusz- We are looking for Andrzej Kusz

Andrzej Kusz dziś tak może wyglądać
Zaginiony Andrzej Kusz obecnie ma 44 lat, urodził się 5.11.1966 r. w Rzeszowie zamieszkały Błędowa Tyczyńska. Wyjechał do Izraela 20.09.1993 r. na wycieczkę, później się od niej odłączył i pozostał w celach zarobkowych. zatrzymał się Jerozolimie, pracował w szkole w kuchni, następnie pracował w Tel Avivie, listy przychodziły z Bnei Braq ostatni 20.11.1995 r. później już tylko dzwonił, ostatni telefon był 1999 r. nie mógł rozmawiać, w tle słychać było hałasy, wrzaski dzieci, powiedział, że jak zamknie sklep to jeszcze zadzwoni bo ma dużo do powiedzenia.
Już nie zadzwonił.
Rodzina wielokrotnie kontaktowała się z Ambasadą w Tel Avivie, która z kolei uzyskała informacje od miejscowej policji, że Andrzej nie przebywa w żadnym deportacyjnym areszcie i nie odnotowali również jego wyjazdu z kraju. Ambasada poinformowała rodzinę, że 20.09.1995 r. konsul wydał paszport ważny do 20.09.2005 r. od tamtej pory nie zgłaszał się już w żadnej sprawie.

Jeśli ktokolwiek wie co dzieje się z Andrzejem prosimy o kontakt, jeśli z jakiegoś powodu nie chce się kontaktować z rodziną może zostawić informację na stronie Zaginieni,Missing Trzy kropki i znak zapytania?, lub na stronie Fundacja Itaka
Misssing Adrzej Kusz is 44 yaers old now. He was born 05.11.1966 in Rzeszow. He lived in Bledowa Tyczynska. He went to Israel 20. 09.1993 with tourists group and he left his group and stayed there to work. He lived in Jerosolima, he worked in the school kitchen, later he moved to Tel Aviv. His letters were from Bnei Braq, the last one was 20.11.1995. Later he only called. Last time he called was in 1999, then he could not talk, in the backgrounds there were children's noises and screamings. He said, he would call later after shop closing becouse he had a lot of to tell. But he did not call.
His relatives contacted the Polish Ambassy in Tel Aviv many times. They got information from local police that Andrzej had not been arrested and they had not notice his leaving. The Ambassy informed his family that 20.09.1995 there had been done new passport for Andrzej which expired 20.09.2005. Since then no one has contacted The Polish Ambassy in any matter.
If there is any one who knows anything about Andrzej, please, contact his family. If she/he does not want to contact directly family becouse of some reasons, please leave a message in 
http://www.facebook.com/missingtrzykropki or http://www.zaginieni.pl/

We ask for help in translating this into different languages.

..................................................................................................................

נעדר אנדרו כושׂANDRZEJ KUSZ, ,כיום בן 44, נולד ב Rzeszow-05/11/1966 , תושב Tyczyńska Błędowa. הוא נסע לישראל בטיול מאורגן ב- 20/09/1993, מאוחר יותר נפרד מקבוצה ונשאר בישראל לצורך השגת עבודה. הוא עבד בירושלים כטבח בבית ספר , ואחר כך עבד בתל אביב.

מכתבים ממנו היו מגיעים מבני ברק, האחרון מ-20/11/1995, אחר כך היה רק מתקשר, שיחת הטלפון האחרונה היתה ב- 1999, הוא לא היה יכול לדבר, ברקע שמעתי רעשים של ילדים, אמר שכשיסגור את החנות הוא יתקשר שוב, כי יש לו הרבה מה לומר. אבל כבר לא התקשר.
משפחתו שוב ושוב פנתה לשגרירות בתל אביב,וקיבלה מידע מהמשטרה המקומית כי אנדרו לא נמצא במעצר או גירוש וגם לא נרשמה יציאתו מארץ. השגרירות הודיעה למשפחתו שב- 20/09/1995 הקונסול הנפיק לו דרכון תקף עד 20/09/2005 מאז אנדרו לא פנה לשגרירות בשום עניין אחר.
אם מישהו יודע מה קרה לאנדרו, אנא פנה אלינו, אם מסיבה כלשהי אינך רוצה ליצור קשר עם המשפחה אתה יכול להשאיר מידע באתר:

<http://www.facebook.com/l/uAQDkw56hAQDETUAbY8THHovisIdr-tElBHViOPDxM71-Vg/www.zaginieni.pl>http://www.facebook.com/l/uAQDkw56hAQDETUAbY8THHovisIdr-tElBHViOPDxM71-Vg/www.zaginieni.pl

או:

http://www.facebook.com/missingtrzykropki

............................................................................................................

Verschollen Andrzej Kusz ist jetzt 44 Jahre alt. Er ist am 5.11.1966 in Rzeszów (Polen) geboren und dann hat er bis 1993 in Błedowa Tyczynska gewohnt. Am 20.09.1993 ist er mit einem Reisebüro für eine Reise nach Israel gefahren. Er hat sich entschieden, sich von der Reisegruppe zu trennen und in Jerusalem eine Arbeit zu finden. Andrzej hat die Arbeit in einer Schulmensa gefunden. Dann hat er in Tel Aviv gearbeitet. Der letzte Brief wurde am 20.11.1995 aus Bnei Braq verschickt, dann hat er mit seiner Familie nur telefoniert. Das letzte Telefongespräch war im Jahre 1999. Er konnte nicht sprechen, im Raum war es sehr laut, man konnte schreiende Kinder hören. Er sagte, dass er wieder telefoniert, wenn er das Geschäft zumacht, weil er viel zu erzählen hat.
Er hat nicht mehr telefoniert.
Die Familie hat vielmals mit der Botschaft in Tel Aviv gesprochen. Sie haben die Informationen von der Polizei in Tel Aviv bekommen, dass Andrzej aus dem Staat nicht weggefahren ist und dass er nicht im Deportationsarrest ist. Der Konsul hat 20.09.1995 einen neuen Pass für Andrzej ausgestellt, der bis 20.09.2005 gültig war. Die Botschaft hatte keinen Kontakt mehr mit Andrzej Kusz.

Wenn Sie Informationen über Andrzej haben, informieren Sie bitte die Familie. Man kann auch die Information auf der Seitehttp://www.facebook.com/missingtrzykropkihttp://zaginieni.pl/deüberlassen.
.............................................................................................................................

Загиблому Анджейові Арбалетів нині є 44 років. Він народився 5.11.1966 р. в Жешуві, проживав у селі Блендова Тичиньска. Виїхав в Ізраїль 20.09.1993 р. на екскурсію, пізніше від неї відключився і залишився там на заробіток. Проживав в Єрусалиму, працював в школі в кухні, потім працював в Tel Avivi, листи приходили з Bnei Braq, останній 20.11.2005 р. Пізніше вже тільки дзвонив, останній раз подзвонив 1999 р. Не міг розмовляти, в тлі було чути шуми, крики дітей, а він сказав, що як закриє магазин то ще подзвонить, бо має багато чого нам сказати. Вже не подзвонив.
Сім'я багато разів спілкувалася з Посольством в Tel Avivi, яке в свою чергу отримало інформацію від місцевої поліції, що Анджей не перебуває в жодному депортаційному арешті і що не було зафіксовано також його виїзду з країни. Посольство поінформувало сім'ю, що 20.09.1995 р. консул видав закордонний паспорт дійсний до 20.09.2005 р. З цього моменту вищевказаний не приходив вже вирішувати жодну справу в Посольство.
Якщо хто-небудь знає, що сталося з Анджеєм ми просимо контрактуватися з нами. Якщо з будь-яких приводів нема бажання спілкуватися з сім'єю, можна оголосити інформацію на стороніhttp://www.facebook.com/missingtrzykropki
або на сторінці Фонд Itaka. http://zaginieni.pl/ua
.............................................................................................................................

Se busca Andrzej Kusz. Actualmente tiene 44 años. 
Nació el 5/11/1966 en Rzeszów (Polonia). El 20/09/1993 se fue de viaje a Israel y decidió quedarse ahí para trabajar. Vivió en Jerusalén donde trabajaba en la cocina de una escuela, luego trabajó en Tel Aviv. Las cartas que nos envió eran de Bnei Braq, la última fue del día 20/11/1995. Luego sólo nos llamaba. La última vez que nos llamó fue en 1999, no podía hablar mucho, en segundo plano se oía ruidos, gritos de niños y dijo que en cuanto cerrara su tienda nos volveía a llamar porque todavía tenía muchas cosas que contar. Ya no ha vuelto a llamar.
Su familia se puso en contacto con la Embajada en Tel Aviv y recibió información de la policía local que Andrzej no estaba en ningúna prisión para inmigrantes y tampoco anotaron su salida del país. La embajada avisó a la familia el día 20/09/1995 que el pasaporte de Andrzej fue expedido con la fecha de validez hasta el día 20/09/2005. Desde entonces Andrzej no se ha puesto en contacto con la embajada. Si alguien sabe algo de Andrzej, por favor conáctenos. Si por alguna razón no quieren ponerse en contacto con la familia se puede dejar la información en la página webhttp://www.facebook.com/missingtrzykropki
o también el la página de la Fundación Itaka. http://zaginieni.pl/es
.............................................................................................................................

Si cerca Andrzej Kusz scomparso in Israele nel 1999.
Attualmente ha 44 anni. 
E' nato 5.11 del 1966 in Rzeszow con la residenza in Błedowa Tyczyńska.
Era andato in vacanza in Israele il 20.09 del 1993 con il gruppo turistico, quale dopo ha abbandonato per 
restare a scopo lavorativo.
Si era fermato in Gerusalemme. Ha lavorato nella cucina della scuola e poi ha trovato il lavoro al Tel Aviv.
Le lettere arrivavano dal Bnei Braq di quali ultima il 20.11 del 1995. Dopo telefonava soltanto.
Ultima chiamata abbiamo ricevuto nel 1999. Non poteva parlare. Nel fondo si sentivano i rumori e urli di bambini.
Ha detto che appena chiude il negozio richiama ancora perche ci ha tanto da dire...ma non si č fatto piu sentire!
La famiglia tante volte ha contattato Ambasciata in Tel Aviv. Ci hanno informato che secondo la polizia locale 
Andrzej non č stato detenuto in alcun arresto di deportazione e che non era uscito dal Israele.
Ambascata ha informato anche la famiglia, che il 20.09 del 1995, 
il Console ha rilasciato al nome di Andrzej Kusz il passaporto valido al 20.09 2005.
Da allora non si č presentato piu per nessun motivo.

Chiunque ha qualche informazione di Andrzej Kusz č pregato di contattarci.
se per qualsiasi motivo non vuole contattare la famiglia, puo lasciare informazione

sulla pagina di Facebook Zaginieni,Missing Trzy kropki i znak zapytania?
http://www.facebook.com/missingtrzykropki

oppure sulla pagina di Fundacja Itaka
http://www.zaginieni.pl/

Grazie.
....................................................................................................

[elsalemo 3alaykom] elmafkod andrzej kusz elen leho 44 sana elmawlod am 5.11.1966m bi polonya asimet rzeszowie elsakin bi bledowa tyczynska. dahaba ila filistin am 20.09.1993m. mea asdikaihi mara wakton kasir fanfasala alayhim wa baka likey ye3mel fi asimet yerozolim 3amala bi mt3amin fi el mdrasa ama be3d bedea ye3mel fi telabib kena yatasil min bnei braq 3am 20.11.1995m . ama akhir itisal kena 3am 1999m. lam ystati3 eltakelom kona nasme3o sawt el atfal kala lena 3indema aglako elmahel sa atasilo bikom lakineho lam yatasil. 

el 3aila 3idet marat tatasil bi elsafara fi telbib elati hasalet 3ala ma3loma min taraf el amn ana el mafkod andrzej laysa fi el sijni wa aneho lam yosafir mina elbiledi ba3d . 
el safera atla3at el 3aila ena 3am 20.09.1995m elmodir 3ata leho jawaz safer salih li 3am 20.09.2005m. min tilka elahda lam yatasil be3d bi el safara .

law kanat lakom ma3loma ma eledi hala bi el mafkod andrzej narjo minkom elitisal bina law kana laho mochkil ma3a el3ail fel yatrok ma3loma 3ala chebeket el intarnet http://www.facebook.com/missingtrzykropki ,http://en.zaginieni.pl/missing-and-unidentified-people-database?type=2&imie=andrzej&nazwisko=kusz&wzrostOd&wzrostDo&kolorOczu&wiek&wiekOd&wiekDo&ostMiejsce&woj&x=70&y=20 wa baraka alaho fikom .

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za komentarz. Włączona jest jego moderacja.Po akceptacji zostanie zamieszczony.