czwartek, 30 sierpnia 2012

Międzynarodowy Dzień Pamięci Osób Zaginionych

30 sierpnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pamięci Osób Zaginionych - ustanowiony, aby nagłośnić wśród społeczeństw losy ofiar wymuszonych zaginięć i ich rodzin.


Święto to zostało ustanowione z inicjatywy organizacji pozarządowej FEDEFAM z Kostaryki - aby wspierać i umacniać wysiłki na rzecz zapobiegania przestępstwom wymuszonych zaginięć, torturom oraz złemu traktowaniu osób we wszystkich częściach świata.
Wymuszone zaginięcia są wykorzystywane przez rządy do uciszania dysydentów i eliminowania przeciwników politycznych, prześladowania mniejszości etnicznych, religijnych i politycznych, oraz jako narzędzie represji. Mają na celu wyjęcie ofiar spod ochrony prawnej, ukrycie tożsamości sprawców i losu zaginionych, z których wielu jest torturowanych lub zabijanych.
W Polsce przypadki tzw. wymuszonych zaginięć w krajach, które nie przestrzegają praw człowieka nagłaśnia m.in. Amnesty International. O takich sytuacjach można się dowiedzieć np. podczas Maratonu Pisania Listów:http://amnesty.org.pl/no_cache/archiwum/category/96.html 

Również w Polsce możemy mieć do czynienia z tego typu przestepstwami. Według danych  każdego roku policja odnotowuje około 15 tys. zaginięć obywateli polskich w kraju i za granicą. Część z nich stanowią osoby dorosłe: ofiary uprowadzeń i morderstw. Coraz częściej giną osoby wyjeżdżające za granicę w poszukiwaniu pracy. Są oszukiwane przez nieuczciwych pośredników. Niekiedy padają ofiarą handlu ludźmi i są zmuszane do niewolniczej pracy. Kobiety trafiają do agencji towarzyskich, wiele osób przetrzymywanych jest w obozach pracy .

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za komentarz. Włączona jest jego moderacja.Po akceptacji zostanie zamieszczony.