sobota, 10 sierpnia 2013

Rozliczenie zbiórki publicznejRozliczenie końcowe zbiórki publicznej przeprowadzonej na podstawie zezwolenia
nr 227/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku


                 Stowarzyszenie Bez Śladu Wspierające Rodziny Osób Zaginionych z siedzibą w Świdnicy na ulicy Długiej 33 przedstawia końcowe rozliczenie zbiórki publicznej przeprowadzonej na podstawie decyzji nr 227/2012 wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 31 sierpnia 2012 roku.
                 Cele zbiórki to uzyskanie środków na udzielenie pomocy rodzinom osób zaginionych poprzez finansowanie usług detektywistycznych i prawnych, wynajem sonarów oraz przejazdów z miejsc zamieszkania do miejsc, gdzie znajdować się może osoba zaginiona.
                 Zbiórka została rozpoczęta w dniu 1 sierpnia 2012 roku i zakończona w dniu 1 sierpnia 2013 roku. Zbiórka została przeprowadzona w formie dobrowolnych wpłat na konto bankowe Stowarzyszenia Bez Śladu Wspierającego Rodziny Osób Zaginionych.
                 W wyniku zbiórki zgromadzono środki pieniężne w kwocie 109, 83 zł.
Łączne koszty przeprowadzenia zbiórki: 0 zł. Procentowy udział kosztów w stosunku do zebranej kwoty wyniósł 0 %.
                 Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (DZ.U. Nr 22, poz. 162 z późn. zm.) osoby organizujące i przeprowadzające zbiórkę nie otrzymały za te czynności wynagrodzenia.
                Całość zebranej kwoty pozostaje do dyspozycji rodzin osób zaginionych, w tym kwota 100 zł do dyspozycji rodziny zaginionego Adama Hołody (wpłata ze wskazaniem celu). Środki zostaną wydatkowane zgodnie z zezwoleniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Wynik zbiórki został opublikowany na stronie: bezsladu.blogspot.com

                                                                                Stowarzyszenie Bez Śladu
                                                                      Wspierające Rodziny Osób Zaginionych

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za komentarz. Włączona jest jego moderacja.Po akceptacji zostanie zamieszczony.